เกี่ยวกับเรา

      

 

@@@ เว็บไซต์ฮอลิเดย์ทัวร์ @@@

+++ ฮอลิเดย์ ทัวร์(HolidayTours.In.Th) เป็นส่วนหนึ่งของ BKKTH.COM +++

about-holidaytours-pic1

About www.HolidayTours.In.Th

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 3149900503116
ชื่อผู้ประกอบการ : นาย ชัยชาญ ลาภสอาดพร
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : ฮอลิเดย์ ทัวร์
บริการเว็บไซต์ : www.holidaytours.in.th
วันที่จดทะเบียน : 06/08/2552
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ : ท่องเที่ยว
ที่อยู่ : 133 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Telephone : : 0 3523 2210, 08 1616 0075
E-mail : tochaichan@yahoo.com

*** เว็บไซต์ www.HolidayTours.in.th
ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว

Products and Services Varieties

ฮอลิเดย์ทัวร์เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับท่องเที่ยวไทย ทัวร์สนุกในวันหยุดสำหรับนักท่องเที่ยว และบริการจองโรงแรมที่พักทั่วไทย ทัวร์ต่างประเทศ และบริการอื่น ๆ เช่น ของขวัญพิเศษ โดยมีบริการหลักของเว็บไซต์ภาษาไทย คือบริการจองโรงแรมและที่พักทั่วเมืองไทยกับฮอลิเดย์ทัวร์

และนอกจากนี้

+++ ฮอลิเดย์ทัวร์ มีเว็บไซต์ของฮอลิเดย์ทัวร์ ในสาขาอื่น ๆ อีก เพื่อบริการที่หลากหลาย ดังนี้ครับ คลิ๊ก !! +++


 
Holiday Tours 8.pic
ฮอลิเดย์ทัวร์ V1.00 Beta


   Home  


Email tochaichan@yahoo.com | © www.Holiday.BKKTH.COM (Holiday Tours In Thailand)  All Rights Reserved.